28-01-2020 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Indkaldelse af stedfortræder#2 - Spørgetid#3 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 en ændret detailhandelsstruktur og Lokalplan nr. 302 for et aflastningsområde ved Storebæltsvej 10 til offentlig høring#4 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 304 og Kommuneplantillæg nr. 14 - Mejerivænget, Ørbæk#5 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 305 inklusive Kommuneplantillæg 15 for lagerhaller på Lindholm Havn, Nyborg, efter offentlig høring#6 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310 - tillæg til lokalplaner nr. 278, 286, 287, 292 og 298 - sommerhusområder ved Brændeskovvej, Kabinettet, Drejet-sydlige del, Nordenhuse og Andkær Strand - ændring af formålsparagraf - efter høring#7 - Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 og igangsætning af revision af kommuneplanen#8 - Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020#9 - Frigivelse af midler til rådgivning til udarbejdelse af Lokalplan nr. 313 for Hovedgaden i Ørbæk#11 - Regnskab 2018-2019 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg#12 - Økonomiske konsekvenser af ny ferielov pr. 1. september 2020#13 - Kulturaftale mellem Kulturministeren og 9 fynske kommuner - godkendelse af tillægsaftale for 2020#14 - Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt etablering af Biblioteksråd#15 - Renovering daginstitutioner 2020#16 - Ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab#17 - Landsbyforskønnelse 2019 - runde 2#18 - Indstilling af medlem til Skatteankenævnet#19 - Indstilling af medlem til Vurderingsankenævn#20 - Valg af social sagkyndig til Huslejenævnet#21 - Boligprojekt ved Sølyst i Nyborg - revideret projektmateriale fra ansøger#22 - Meddelelser

Se eller gense Byrådsmødet d. 28. Januar 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 380
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 60
There is no video in the channel yet. There is no video yet.