15-12-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Spørgetid#2 - Ændring af Nyborg Kommunes Styrelsesvedtægt#3 - Godkendelse af Kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturministeren og Kulturregion Fyn#4 - Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2021#5 - Fremlæggelse af forslag til Risikostyringsplan Nyborg for oversvømmelse fra hav#6 - Forslag til Lokalplan nr. 279 og Kommuneplantillæg nr. 23 - Bypark ved Færgevej i Nyborg#7 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk efter offentlig høring#8 - Lukket bilag - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk efter offentlig høring (lukket på grund af personfølsomme oplysninger)#10 - Vandværkstakster 2021#11 - Regulativ for Nyborg Forsyning og Ørbæk Vandværk#12 - Nyborg Forsyning og Service - Takster 2021 for NFS på spildevands-, vand-, affalds- og renovationsområdet#13 - Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema A) m.m. nybygning af 41 familieboliger beliggende Ved Skoven 51 - 57 i Fyns Almennyttige Boligselskabs nye afdeling 113#14 - Godkendelse af årsregnskab 2019/budget 2021 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9 - 29 og Buen 16 - 52, Ørbæk#15 - Supplerende sagsfremstiling: Høringssvar på kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)#16 - Landsbyforskønnelsespuljen 2020 - 2. runde#17 - Anmodning om udtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende brug af konsulenter inden for det sociale område#18 - Meddelelser

Se eller gense Byrådsmødet 15. December 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 70
De sidste 24 timer: 7
De sidste 7 dage: 17
Den seneste måned: 25
Det seneste år: 70
There is no video in the channel yet. There is no video yet.